Mathi Gijbels

Topondernemers beschermen topkunst

Het is precies tien jaar geleden dat de Genkse kunstenaar-ondernemer Piet Stockmans de hulp van het bedrijfsleven inriep om het oeuvre van relevante kunstenaars uit de regio te beschermen. Mark Maesen (Actief Interim), Willy Bamps (Bamps Verzekeringen) en Mathi Gijbels (Mathieu Gijbels) sprongen meteen op de kar, direct gevolgd door bedrijven als Carglass en Monard Law. Het leidde tot de oprichting van Pasfoundation, een stichting die vandaag 30 partners telt en via giften ervoor zorgt dat het werk van talentvolle artiesten bewaard blijft en aan het grote publiek kan getoond worden.

“Piet Stockmans kwam bij ons aankloppen omdat hij heel wat mooie kunst verloren zag gaan bij het overlijden van collega-kunstenaars”, vertelt Mathi Gijbels. “De werken kwamen in onverdeeldheid bij de familie terecht, of vonden een weg naar versnipperde privécollecties. Met de giften van bedrijven aan de Pasfoundation konden we meerdere werken van een oeuvre aankopen, met de garantie dat ze nooit vervreemd zullen worden. Op die manier blijft het overzichtswerk van getalenteerde kunstenaars samen. We zorgen tevens voor de documentatie van de aangekochte werken.”

Aan de hand van de documentatie kunnen de kunstwerken tentoongesteld worden. “Dat gebeurt enerzijds bij de bedrijven die als partner optreden”, aldus nog Mathi Gijbels. “Kunst brengt rust voor werknemers en bezoekers. Het zorgt er bovendien voor dat er eens over andere dingen kan gepraat worden dan de business, en de informele contacten worden bevorderd. Anderzijds zetten we ook samenwerkingen op met musea, die de collecties van Pasfoundation in bruikleen krijgen voor exposities. Zo wordt het verhaal van onze kunstenaars ook voor het grote publiek ontsloten.”

Om het tienjarig bestaan van Pasfoundation te vieren, wordt op 16 februari een event met kunst en muziek georganiseerd in de gebouwen van Mathieu Gijbels in Oudsbergen. “We blikken er terug op onze werking, en willen anderzijds ook nieuwe ondernemers warm maken om in te stappen als partner. De ambitie is om naar 50 bedrijven te evolueren die allemaal samen middelen vrijmaken om kunstenaars een veilige haven te bieden voor hun werk”, besluit Mathi Gijbels.