faling bord

Twee éénmanszaken leggen de boeken neer

De rechtbank in Hasselt heeft woensdag 2 bedrijven failliet verklaard. Ze hebben zelf 'op bekentenis' de stekker eruit getrokken.

Het gaat concreet om:

- fruitbedrijf Dirk Koekelbergh (Nieuwerkerken)

- Marie-France Grootjans (Herk-de-Stad)

Van Coppenolle (2X) en Repriels zijn de curatoren van het eerste faillissement, Ilse Roox van het tweede. Zij verwachtingen de vorderingen van schuldeisers voor 26 augustus.