joel-stockmans-1

Unizo: 60.000 jobs bedreigd bij productie-kmo's

"Indien er geen hulp komt voor kmo's in de 'maak-industrie' zullen er in onze provincie minstens 60.000 jobs verdwijnen." Dat is de noodkreet van Unizo-Limburg en een werkgroep van 15 industriële kmo's die een reeks maatregelen voorstellen om het industriële weefsel in de provincie te versterken.

Unizo-Limburg berekende dat de tewerkstelling in de kleine en middelgrote productiebedrijven in onze provincie sinds de jaren '70 zowat gehalveerd is. "Dat komt door de automatisering, de delocalisatie naar lagelonenlanden en het outsourcen van jobs aan bedrijven die niet in de industrie werkzaam zijn," zegt beleidsmedewerker Yves Houben. "Samen met econonoom Geert Noels (Econopolis) hebben we berekend dat de directe én indirecte tewerkstelling bij deze Limburgse kmo's zo'n 60.000 banen vertegenwoordigt. Voor iedere industriële job zijn er immers nog een aantal mensen actief in dienstverlenende sectoren en overheidsdiensten."

Dit aantal jobs dreigt helemaal af te kalven en op langere termijn zelfs helemaal verloren te gaan, vinden zowel Unizo-Limburg als de werkgroep van industriële kmo's. "We zijn tot de conclusie gekomen dat er dringend maatregelen nodig zijn, zowel bij de bedrijven zelf als bij de overheid," aldus Unizo-directeur Joël Stockmans.
"Beiden dienen ingrijpende initiatieven te nemen op vlak van innovatie, internationalisering, het motiveren van werknemers, het aangaan van samenwerkingsverbanden en structurele investeringen. Voor elke van deze 5 strategische pijlers hebben we concrete suggesties verzameld die we aan de Vlaamse regering gaan bezorgen. We hopen dat er rekening mee wordt gehouden nu men daar bezig is met het opstellen van een 'witboek' voor het versterken van het industriële weefsel. We hebben gelukkig voorbeelden genoeg van Limburgse kmo's die door middel van deze 5 pijlers de negatieve spiraal hebben doorbroken en de tewerkstelling fors zagen toenemen."