joke man

Vakbond wil dat ‘cheque-waanzin’ stopt

Ecocheques, maaltijdcheques, consumptiecheques, maar ook andere extralegale voordelen als auto- of fietsleasings: "Stop met die waanzin", vindt ACV-Limburg. "Al deze voordelen moeten gewoon worden omgezet in extra brutoloon." Het is maar één van de (zowel zeer verrassende als erg voorspelbare) conclusies uit een grote enquête die de vakbond opzette over 'het loon'.

ACV-Limburg heeft bij 5.213 leden gepolst naar hun kennis en mening over hun loon. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 23% niet weet dat het uur- of maandloon deel uitmaakt van het loon. Een kwart denkt dat de ziekteverzekering erbij hoort en 10% is overtuigd dat het kindergeld een looncomponent is.

Gepolst naar hun tevredenheid over hun loon, zegt bijna helft van de ondervraagden "best" tot "zeer" tevreden te zijn. Een vijfde vindt dat hun huidige loon "maar net leefbaar" is. "Een cijfer dat ons zorgen baart", zegt Joke Man, sinds eind oktober de nr. 1 van de grootste vakbond in Limburg. 41% van het totaal geeft aan dat ze fysiek en/of mentaal hard moeten werken voor hun loon. 59% vindt dus van niet.

Uit de enquête blijkt dat 76% in 2021 extralegale voordelen ontving, waarvan maaltijdcheques het vaakst voorkomen. Een kwart van hen is echter van mening dat de extra's beter zouden uitbetaald worden in de vorm van meer brutoloon. ACV-Limburg vindt dat ook. "Stop de cheque-waanzin", aldus Joke Man.

Op de vraag of de loonindex moet afgeschaft worden, antwoordt 78% van de loontrekkenden -weinig verrassend- neen. Evenveel respondenten vindt dat winst van ondernemingen evenredig moeten verdeeld worden tussen aandeelhouders en werknemers. "Het kan niet dat sommige bedrijven en sectoren enorme winsten maken en deze royaal verdelen onder de aandeelhouders, maar de werknemers slechts kunnen rekenen op een loonsverhoging van 0,4%", aldus het ACV. En nog een voorspelbare conclusie: 88% zegt dat subsidies aan bedrijven geen rem mogen zijn op de stijging van de lonen van de werknemers (in het kader van de loonnormwet).

De conclusies van Joke Man zijn kort en bondig: " Ten eerste: 1/5 van de Limburgers komt amper toe met zijn loon. Dit is zeer zorgwekkend. Werkende armen kunnen en mogen niet. Ten tweede: Extralegale voordelen moeten omgezet worden in een hoger brutoloon. Stop de chequewaanzin. En drie: de loonnormwet moet aangepast worden om de koopkracht van de mensen te behouden. Dit is goed voor de hele economie, zowel werkgevers als werknemers." Om dat laatste politiek door te duwen, is er overigens een petitie opgestart.