Vasco wil propere oplossing voor 50 arbeiders

De directie van radiatorenfabrikant Vasco in Stokkem heeft nu formeel het voornemen tot herstructurering op tafel gelegd in de ondernemingsraad. Daarin staat de intentie om 50 jobs bij de arbeiders te schrappen, een kwart van het totaal, en 10 meer dan eerst vooropgesteld. De reorganisatie is een gevolg van de beslissing om een aantal goedkopere designradiatoren voortaan bij het zusterbedrijf in het Poolse Legnica te laten maken.

jan thijs vasco“Het juiste aantal vertrekkers staat niet vast, het is een intentie,” zegt Market Director Jan Thijs van Vasco Group. “Vrijwillig vertrek, al dan niet naar een andere vestiging van de groep Vaessen Industries, geniet onze voorkeur. We kunnen ook nagaan of er mensen met SWT (het vroegere brugpensioen) kunnen gaan. Pas als die oplossingen niet voldoende blijken te zijn, zullen we aan gedwongen ontslagen moeten denken. Dat alles maakt voorwerp uit van de onderhandelingen met de vakbonden.” Bij de bedienden worden er geen jobs geschrapt.