Veldeman vraagt tijd om vermogen op te vijzelen

Omdat één potentiële investeerder zich om onduidelijke redenen heeft teruggetrokken en de onderhandelingen met andere kandidaten nog moeten afgerond worden, heeft beddenfabrikant Veldeman Group uit Oudsbergen een GRP-III (gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag) aangevraagd en bekomen. "Er blijft enorm veel geloof in ons potentieel en onze knowhow", zegt Valerie Veldeman. "We hebben alleen iets meer tijd nodig om met de juiste partners in zee te gaan en onze toekomstplannen vorm te geven."

In februari jongstleden kondigde Veldeman Group aan dat een consortium van investeerders graag bereid was om met een kapitaalinjectie de beoogde groei te faciliteren. "Maar recentelijk heeft één van de investeerders zich teruggetrokken om redenen die niet nader zijn gespecificeerd", zegt Valerie Veldeman. “We vinden dit natuurlijk jammer. Maar intussen zijn er al nieuwe kandidaat-investeerders om het vrijgekomen plaatsje in het consortium op te nemen. De concrete gesprekken hieromtrent lopen. Deze partijen hechten, net als wij, ontzettend veel waarde aan het welzijn van medewerkers en de lokale productie. We waken in dit proces dan ook zorgvuldig over het behoud van onze cultuur, familiale waarden en werkgelegenheid.”

De set back maakt wel dat er extra tijd nodig is. "Het heeft tot gevolg dat -als we de continuïteit en het behoud van werkgelegenheid willen maximaliseren- het nodig is om de overgang te maken van de bestaande GRP-I naar een zogenaamde GRP-III, ook gekend onder de noemer 'gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag'," legt Valerie Veldeman uit. "Deze reorganisatieprocedure werd afgelopen vrijdag goedgekeurd door de rechtbank van Tongeren. We willen hierover open communiceren met alle klanten en leveranciers, die altijd onze belangrijke partners zijn geweest. We blijven in ieder geval volledig operationeel en doen er alles aan om de gevolgen zo klein mogelijk te houden. Hoe sneller we de nieuwe investeerders aan boord hebben, hoe korter de duurtijd van de GRP-III-periode zal zijn. We zijn alvast positief over de voortgang van het dossier”, besluit Valerie Veldeman.