Vereeck bevestigt: “Dalende loonkost werpt vruchten af”

Lode Vereeck

Voor het eerst sinds 2010 is de toegevoegde waarde van onze bedrijven sneller gestegen dan de loonkosten. Daarmee krijgen de ondernemingen iets meer ademruimte, al wil dit niet zeggen dat ze daarmee ook meer winst zullen boeken.

"Deze trend is geen toeval," zegt Lode Vereeck, professor Economie aan de Universiteit Hasselt op TV Limburg. "Het is het gevolg van een aantal maatregelen die deze regering heeft genomen. Met name de twee taxshifts, die ervoor zorgen dat onze loonkosten dalen, en de indexsprong, die de totale loonkost in ons land minder snel doet toenemen dan in het buitenland."

Vereeck verwacht dat deze trend zich ook de volgende jaren zal doorzetten, maar is toch slechts gematigd positief. "We hebben een lange periode gehad waarin de economie conjunctureel slabakte. Het enige dat we kunnen doen is ervoor zorgen we structureel terug gezond worden. De komende jaren zijn er nog een aantal regeringsmaatregelen in het verschiet die onze Belgische economie concurrentiëler zullen maken."