apl hz

Vergunning in Viversel wordt verankerd

Het beroep van vzw Respondeco tegen de omgevingsvergunning van Asfaltbedrijf APL in Viversel (Heusden-Zolder) is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen afgewezen. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten. De vzw, die eerder ook al kritiek formuleerde tegen het circuit van Zolder, is er niet in geslaagd de rechter te overtuigen van haar belang. Het beroep wordt onontvankelijk verklaard.

APL (Asfalt Productie Limburg) is een asfaltcentrale in Heusden-Zolder. De omgevingsvergunning voor het bedrijf werd in 2018 verleend door de deputatie, maar zowel de buurt, het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder als APL gingen in beroep. Voormalig minister Koen van den Heuvel oordeelde dat de beroepen ongegrond waren en verleende een vergunning voor onbepaalde duur. Die vergunning werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen waardoor minister Demir opnieuw moest oordelen over de hangende beroepen. Zij leverde in 2020 een strikte proefvergunning af voor 2 jaar.

Gedurende die twee jaar heeft APL een nieuwe installatie gebouwd die voor indirecte verwarming zorgt waardoor de geuremissie zou verminderen. De nieuwe installatie is sinds maart 2021 operationeel. Op basis van alle gegevens besliste de minister op 30 november 2022 dat het bedrijf van proefvergunning kon gaan naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Vzw Respondeco ging echter tegen die vergunning in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Ze vroeg de vernietiging van de omgevingsvergunning, maar de rechter wijst dat nu af. Het beroep wordt verworpen op basis van de onontvankelijkheid. Volgens de rechter kan de vzw haar belang in dit dossier niet aantonen.

De statutaire doelstellingen van de vzw zijn erg algemeen en ruim geformuleerd, waardoor ze niet als een collectief belang kunnen begrepen worden. De rechter wijst er bovendien op dat de vzw werd opgericht met het oog op het aanvechten van het besluit, aangezien ze werd opgericht de dag na het nemen van de beslissing en geen andere activiteiten sedertdien heeft ontplooid. De vzw heeft ook geen beroep aangetekend in eerste aanleg.

Om de buurtbewoners en het gemeentebestuur meer te betrekken bij het bedrijf en het verkleinen van de hinder, heeft Demir APL eerder al verplicht om een proactieve en open communicatie met de gemeente en de omwonenden te voeren via een frequent buurtoverleg. Ze rekent erop dat dit verder wordt gezet in de toekomst.