"Vergunning kan ongemak van sluiting douane compenseren"

Volgend jaar, of uiterlijk in 2015, gaan de douanekantoren van Lommel en Hasselt dicht. Genk blijft dan het enige douanekantoor in Limburg. Voka raadt ondernemers aan om een vergunning 'laad- en/of losplaats' aan te vragen, zodat de douane naar hen komt, in plaats van allemaal naar Genk te moeten trekken.

Erg verrassend is de sluiting van de kantoren van Hasselt en Lommel niet. "De sluiting kadert in de herstructurering van de Administratie Douane en Accijnzen die al eerder was aangekondigd," zegt directeur ad interim Georges Bruyninx. "Bedrijven maken steeds meer gebruik van elektronische aangiften, en dat heeft zijn weerslag op het werkvolume voor onze diensten. In dat kader sloten eerder bijvoorbeeld al de douanekantoren van Boorsem en Moelingen."

douaneDe reorganisatie bij de douane brengt heel wat veranderingen mee voor bedrijven die zich op de import of export concentreren. "Het is niet de bedoeling om het deze bedrijven extra lastig te maken," zegt Bruyninx. "Er bestaan gemakkelijke procedures om de formaliteiten snel te laten verlopen. Desnoods kan dat ter plekke."

Daarvoor moeten bedrijven dan wel onder meer een vergunning 'laad- en/of losplaats' aanvragen. Voka Limburg raadt exporterende bedrijven aan dit te doen. "Export is van levensbelang voor Limburg," stelt gedelegeerd bestuuder Johann Leten. "Een bedrijf dat exporteert moet een uitvoeraangifte doen en zijn goederen aanbieden bij het douanekantoor voor een fysieke controle. Door een sluiting van de douanekantoren in Lommel en Hasselt zal dit nog enkel mogelijk zijn in Genk. Met de vergunning komt de douane voor deze fysieke controle tot in het bedrijf. Het bespaart de ondernemingen dus heel wat tijd."