fraude-beeld-300×199

Veroordeeld Berings bouwbedrijf failliet verklaard

Absa uit Paal-Beringen, een bedrijf dat allerlei verbouwings- en tegelwerken uitvoert, is donderdag door de rechtbank in Hasselt failliet verklaard. De onderneming kwam in opspraak omdat ze tussen 2008 en 2011 detacheringsfraude zou gepleegd hebben. Er volgde een veroordeling tot het betalen van 3 jaar sociale bijdragen voor 61 Bulgaren die destijds voor Absa werkten.

Absa schakelde vroeger 61 werknemers in van Bulgaarse nationaliteit om in België renovatiewerken uit te voeren. “Ze waren allemaal gedetacheerd door een Bulgaarse onderneming”, vertelt Steven Renette, die als advocaat voor het bedrijf optrad. “Ze beschikten over een officieel A1-attest, uitgereikt door de Bulgaarse RSZ. Daarmee bleven ze onderworpen aan de Bulgaarse sociale zekerheid en werden er ook bijdragen betaald op hun loon voor de prestaties die in België werden geleverd. Zo schrijft de Europese reglementering het voor.”

Maar de sociale inspectie in België vertrouwde de zaak niet en stuurde een rogatoire commissie naar Bulgarije om een onderzoek te doen. Uit het verslag kwam naar voor dat de A1-attesten mogelijk niet rechtmatig waren toegekend en er dus detacheringsfraude was gepleegd. En dus volgde een veroordeling waarbij Absa 3 jaar sociale bijdragen moest betalen voor de Bulgaren. De vordering bedroeg vele honderdduizenden euro. Na passages bij het Hof van Cassatie en het Europees Hof van Justistie, werd de uitspraak en de sanctie bevestigd. Hoewel de invordering nog niet concreet is gebeurd, heeft de berichtgeving rond het bedrijf de bestellingen fors doen teruglopen en betekent de veroordeling nu dus indirect het einde van de onderneming.

Gielen, Gielen en Van Swygenhoven zijn door de rechtbank aangesteld als curatoren.