“Verplicht witte kassa in elke horecazaak”

"Geen gerommel in de marge. Laat geen achterpoorten openstaan. Als de witte kassa er toch komt, dan beter voor iedereen die bereide maaltijden aanbiedt, ook cafés.” Dat heeft voorzitter Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen gezegd naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van Horeca Limburg in Genk.

Filip VanheusdenDe witte kassa voor de horeca blijft de gemoederen duidelijk beroeren. De federale regering had vorig jaar nog de vaste wil om een witte kassa te verplichten voor alle horecazaken die minstens 10% van hun omzet halen uit ‘bereide maaltijden’. Dus ook voor cafés die dergelijke omzet halen uit spaghetti, vidé, of croque monsieur. Niet voor cafés waar borrelhapjes of een voorverpakte snack worden aangeboden. Het plan was dat alle horecazaken die aan dit criterium voldoen, tegen begin dit jaar met een witte kassa moesten uitgerust zijn.

Horeca Vlaanderen trok vorig jaar echter naar de Raad van State en kreeg in oktober nog gelijk ook. Volgens het hoge gerechtshof is dit criterium in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Alles terug naar af dus. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ‘vertaalde’ daarom de 10% omzet in bereide maaltijden naar 25.000 euro bruto in bereide maaltijden. Wie nu wel onder de verplichting valt, krijgt een jaar extra de tijd om de witte kassa te installeren. Maar voor Horeca Vlaanderen maakt dat geen verschil. “Het zet evengoed de deur open voor misbruiken,” zegt Filip Vanheusden nu. “Je mag er donder op zeggen dat heel wat horecazaken het jaar gaan afsluiten met 24.995 euro aan bruto-omzet in bereide maaltijden. Wie gaat dat controleren? Stop toch met dat gerommel in de marge, sluit de achterpoorten. Maak het klaar en duidelijk: witte kassa voor iedereen die bereide maaltijden aanbiedt. Punt. Ook onze zusterfederaties in Brussel en Wallonië zijn het ermee eens dat deze sector moet verwit worden. Het momentum is er.”

Volgens de federale overheidsdienst Financiën waren er eergisteren 22.212 horecazaken voor de witte kassa geregistreerd, en hebben 13.753 horecazaken de witte kassa aangevraagd of geïnstalleerd. In Limburg zijn er 1.686 registraties, en 1.229 aanvragen of installaties.
Bart Tommelein (Open VLD), staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, wijst er ondertussen wel op dat er bijkomende maatregelen zijn genomen om de sector te ondersteunen, zoals de invoering van flexijobs aan een bevrijdende heffing van 25%, de 360 onbelaste overuren voor ‘onvoorziene drukte’ en de versoepeling van de regeling voor studentenjobs (400 uren in plaats van 50 dagen). “Maatregelen die ofwel niet uitvoerbaar zijn, ofwel niet conform de afspraken zijn of waarvoor nog geen initiatief is genomen,” zucht Vanheusden.

Hilaire SpreuwersDe discussies over de verwitting van de horeca zijn dus nog lang niet van de baan. Maar de sector beseft wel dat het menens is met het bannen van het zwartwerk en beseft dat de zaken dringend professioneler moeten aangepakt worden. “Vorig jaar hebben wij het aantal spontane stopzettingen met een kwart zien toenemen, wellicht toe te schrijven aan de komst van de witte kassa,” zegt voorzitter Hilaire Spreuwers van Horeca Limburg. “Maar ondanks dat hebben wij het aantal leden in Limburg met 137 zien stijgen tot 641. Ook het aantal horeca-ondernemers dat een opleiding volgt, is gevoelig gestegen. Het besef groeit dus wel degelijk dat er professioneler moet gewerkt worden. De horeca-uitbater is een echte ondernemer geworden.”