Vicky Dethier wint

Vicky Dethier is Jonge Vlaamse Aannemer 2018

Vicky Dethier, gedelegeerd bestuurder van het Alkense bouwbedrijf Dethier, is op voordracht van Confederatie Bouw Limburg verkozen tot Jonge Vlaamse Aannemer 2018. Een knappe onderscheiding, die binnen de sector een grote weerklank geniet.

Dethier is zowel aannemer (sociale woningbouw, luxehotels, scholen, woonzorgcentra,...) als projectontwikkelaar, met eigen ontwikkelingen zoals momenteel in Peer en Zonhoven. Op een tiental jaren tijd is de omzet gestegen van 25 tot ruim 50 miljoen euro. Vicky Dethier nam begin 2018 de functie van gedelegeerd bestuurder op, samen met haar broer Kevin. Na een voorbereidend traject van tien jaar gaf vader Rob Dethier, die zelf tot de tweede generatie behoort, hun deze kans.

Virtual Reality
Ondanks haar prille ervaring aan het hoofd van een groot bouwbedrijf, legt Vicky al haar eigen accenten bij Dethier. Zo voelt ze zich, vanuit haar IT-gerichte opleiding, sterk verbonden met de digitalisering in de bouw. “Binnen de groep van bedrijven met een erkenningsklasse 8 zijn wij eerder een klein bedrijf", zegt ze. "Maar juist daarom kunnen we nieuwe ontwikkelingen snel doorvoeren. Wij geloven met ons bedrijf zeer sterk in BIM (Building Information Modelling) en digitalisering. BIM staat in België nog maar in zijn kinderschoenen maar evolueert wel zeer snel. Tegelijk laat onze Virtual Reality- bril klanten toe om al voor de start van de werken inzicht te krijgen in hun bouwproject. Bijsturen is dan nog mogelijk aan een lage kostprijs.”

Open netwerk
Als 'millennial' doet Vicky Dethier anders aan bedrijfsvoering dan de generatie voor haar. “Wij kiezen meer voor dialoog, niet alleen als broer en zus onderling en met onze achterneven, maar ook met de medewerkers. We koppelen ons bedrijf ook aan een breed open netwerk. Ik maak deel uit van het bestuur van de Jongerenkamer van de Confederatie Bouw en ben daarnaast onder meer actief bij Jong Voka. Recentelijk werd een Platform Bouw Limburg opgericht. Ik ben daar nu voorzitter van. Het is juist de bedoeling in dit platform diverse thema’s samen te bespreken en door open kennisdeling tot concrete actiepunten over te gaan om zo bouwsector op peil te houden.”