VIM (Diepenbeek) overgenomen door Antwerpenaren

De Antwerp Management School heeft het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in Diepenbeek overgenomen. De komende maanden zullen de modaliteiten van de overname verder worden uitgewerkt en gefinaliseerd. De overname van het personeel en het behoud van de locatie in Limburg zijn wel al verzekerd.

Antwerp Management School biedt al meer dan 50 jaar kwalitatief hoogstaande managementopleidingen en geeft via research een krachtige impuls aan economische en sociaal-maatschappelijke activiteiten. “Wij gaan volwaardige partnerships aan met bedrijven en organisaties die streven naar excellence in hun werkdomein,” aldus decaan Paul Matthyssens. In dat verband past ook de overname van het VIM, dat vooral research doet naar mobiliteitsoplossingen.

Vim DiepenbeekEen overname was nodig omdat de Vlaamse regering een aantal werkingsmiddelen van het VIM sinds begin 2016 niet meer wou bekostigen. Ook voordien zat het VIM al in slechte papieren. Bij de vorige budgetronde in 2012 was er nog forse kritiek op de Vlaamse regering omdat ze ondanks een slecht rapport voor het VIM, toch 4,6 miljoen euro subsidies had gegeven. "Nochtans hebben wij nu alle parameters gehaald die in de wederzijdse overeenkomst werden gesteld," aldus directeur Koen Valgaeren. "Door de jaren heen hebben wij prachtige projecten gerealiseerd die concrete resultaten opleverden.”

“Omdat het VIM qua expertise en netwerk te waardevol was om verloren te laten gaan, zijn wij op zoek gegaan naar andere pistes om de bestaande troeven niet alleen overeind te houden, maar ook verder uit te diepen en te verbreden,” vult VIM-voorzitter Erik Portugaels aan.