VKW Limburg over de begroting: “Tja..”

De Limburgse werkgevers lijken zich wel te kunnen vinden in de budgettaire oefeningen van de federale regering. Uiteraard zijn er ook ernstige bedenkingen.

Eerst het goede nieuws volgens de troepen van Ruben Lemmens. "Een aantal maatregelen die zijn opgenomen, staan al heel lang op het verlanglijstje van VKW Limburg," aldus Lemmens. "Daarbij denken we aan de flexibilisering van de arbeidstijd, die moet toelaten om op een vlotte manier pieken en dalen in de activiteit van het bedrijf op te vangen. En zeker ook aan de hervorming van de zogenaamde 'loonnormwet', die een veel betere garantie moet bieden dat onze loonkosten niet sneller stijgen dan in onze buurlanden. Ook positief: de maatregelen die toelaten om vlotter afspraken te maken rond overuren, en nachtarbeid voor e-commerce."

charles-michelMaar dan... "Veel minder positief kunnen we zijn over de verlaging van de fiscale aftrekbaarheid van tankkaarten, toch een zuivere belastingverhoging van 100 miljoen euro die integraal bij de werkgevers wordt gehaald, en volledig haaks staat op de maatregelen om de loonkosten te verlagen," stelt Lemmens. "Ook de verdere verhoging van de roerende voorheffing tot 30% is een slechte zaak. Bovendien wordt er nog steeds niet geraakt aan de automatische loonindexatie en laat een verlaging van de vennootschapsbelasting verder op zich wachten."

Conclusie van VKW Limburg: "Gematigd positief."