Voka blijft administratieve overlast aanklagen

Voor het eerst sinds 2012 is het Belgisch Staatsblad in omvang afgenomen. Het telt nog 82.000 pagina’s, wat ten opzichte van vorig jaar, zo’n 25.000 pagina’s minder is. Een positieve evolutie vindt Voka Limburg. "Toch blijft er nog heel wat administratieve overlast voor ondernemers én burgers," aldus gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Een administratieve vereenvoudiging is dan ook noodzakelijk. Enkel zo kan de publieke overhead verminderd worden én wordt zowel bedrijven als burgers een pak overlast bespaard."

Belgisch STaatsblad“Zowel in 2013 als 2014 ging het Belgisch Staatsblad vlot over de 100.000 pagina’s. Dat deze nefaste trend doorbroken wordt is positief. Maar de overreglementering in België is zeker nog niet van de baan. En het aantal pagina’s Staatsblad is symptomatisch hiervoor. Als we teruggaan tot het jaar 2000 stellen we vast dat het Belgisch Staatsblad ondertussen 2 keer zo dik geworden is. Aaangezien iedere Belg wordt geacht de wet te kennen, moeten we ons vandaag nog steeds 224 pagina’s juridische lectuur per dag eigen maken. Onmogelijk natuurlijk. Om een beeld te geven: een krant zoals Het Belang van Limburg telt jaarlijks zo’n 17.500 pagina’s. Het Belgisch Staatblad van dit jaar is dus even dik als 5 jaargangen van deze Limburgse krant. En wie leest er dagelijks de volledige krant?.”