Voka: Effectief klachtenbeheer: Van klachten naar klantendienst

Voka – Kamer van Koophandel Limburg organiseert de workshop “Effectief klachtenbeheer – Van klachten- naar klantendienst”
Meer informatie en schrijven op Effectief klachtenbeheer: Van klachten naar klantendienst