Hugo_Peumans.jpg-243×300

Voka gaat aantal technische leerlingen met 20% opdrijven

Werkgeversorganisatie Voka Limburg heeft een werkgroep samengesteld die door middel van acties, de instroom van jongeren in het technisch onderwijs tegen 2020 met 20 procent moet verhogen.

Het probleem is gekend: hoewel tal van bedrijven geen technisch geschoolde mensen vinden, loopt het aantal nieuwe leerlingen in de technische richtingen nog steeds terug. "In 10 jaar tijd stellen we hier in Limburg een daling vast van 25 procent," aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. "In een aantal richtingen zoals elektromechanica, loopt dat zelfs op tot 45 procent. Ondanks alle initiatieven die er al genomen worden, merken we dat deze negatieve trend tot dusver niet kan doorbroken worden. Vandaar dat wij op vraag van vele leden nu eindelijk het tij willen keren."

Voka Limburg heeft hiervoor een werkgroep opgericht, die een concreet actieplan zal uitwerken. "Het doel is om vandaag een nulmeting te doen en tegen 2020 het aantal nieuwe studenten in technische richtingen met 20 procent op te krikken", aldus nog Leten. "Ambitieus, dat beseffen wij. Maar het wordt tijd de koe bij de horens te vatten. Er liggen al genoeg ideeën in de schuif die uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat hebben geleid." Een eerste initiatief van de werkgroep is een marketingplan, dat gericht is op de ouders van de studenten. Zij zullen intensief worden aangesproken om hun kinderen naar het technisch onderwijs te sturen. Er worden 150 Limburgse bedrijven gezocht die hier als ambassadeur mee de schouders onder willen zetten.

[caption id="attachment_12296" align="alignleft" width="243"] Hugo Peumans, één van de werkgroepleden.[/caption]De werkgroep die het heft in handen moet nemen, bestaat uit: Ruben en Hugo Peumans (Asap), Ghislain Vanherle (P&V Elektrotechniek), Johan Thys (Thys Consulting), Ferdinand Stans (Infinity Advice), Willy Hendrickx (Mentofacturing), Jurgen Francis (SD Worx), Omer Wijnants (Biest), Louis Paredis (Ford) en Paul Kumpen (voorzitter Voka Limburg).