Voka Limburg: weg met brugpensioen en SWT!

Voka Limburg voerde naar aanleiding van de discussie over het brugpensioen, en de opvolger daarvan (het SWT of Stelsel van Werloosheid met bedrijfsToeslag) een bevraging uit bij een aantal leden. Daaruit blijkt dat in bijna 60 procent van de dossiers de vraag voor SWT komt van de werknemer. "En dus niet zoals het ACV verkeerdelijk doet uitschijnen, alleen maar op vraag van de werkgever," zegt Voka. Verder geeft 50 procent van de ondervraagden aan dat ze minder bereid zijn om hun werknemers op SWT te laten gaan omwille van de hogere kosten.

oude werknemersVoka stelt de conclusies scherp: "Dit nieuwe stelsel komt gewoon in het rijtje van alle andere mogelijkheden in België voor vijftigplussers die niet meer willen werken. Wij pleiten voor een activeringspolitiek die niet alleen bestaat uit de afschaf van de reeds aangehaalde systemen, maar ook uit een andere loopbaanvisie. Ouderen moeten op het einde van hun loopbaan niet 'ontzien' worden, maar net gestimuleerd worden om hun talenten te blijven ontwikkelen en in te zetten."

"Fout signaal"
"Daarenboven slorpt de steeds grotere groep vervroegd gepensioneerden steeds grotere budgetten op uit de sociale zekerheid," voegt Johann Leten van Voka nog toe. "Hoewel het nog te vroeg is om de precieze impact van het SWT te kunnen inschatten, lijkt het niet meer dan een naamsverandering. Dit is een volledig fout signaal. Wie ouder is dan vijftig heeft toch veel meer aan de maatschappij te bieden dan thuis te zitten op kosten van de sociale zekerheid?"

De discussie komt er natuurlijk niet toevallig, nu de vakbonden en directie van Ford Genk deze SWT-regeling vanaf 52 jaar als één van de belangrijkste items op de onderhandelingstafel hebben liggen. Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) heeft al gezegd niet zonder slag of stoot deze vervroegde uitstapmaatregel te zullen goedkeuren voor Ford.