Voorstel dienstencheques in industrie afgeschoten

vande lanotte

Minister Vande Lanotte lanceert het idee om de hoge loonlasten bij industriële bedrijven te lijf te gaan door een nieuw systeem van dienstencheques. Uit diverse hoeken komt forse kritiek. “Dit is een schijnoplossing,” stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka Limburg. “Het voorstel zal het probleem van de hoge loonlasten niet oplossen. Het gaat hooguit om enkele druppels op een hete plaat. Om de concurrentiekracht van onze bedrijven te verbeteren, zijn meer structurele maatregelen nodig, zoals een netto-indexering bovenop de loonbevriezing. Hierdoor kunnen medewerkers meer verdienen, terwijl de kosten voor ondernemingen niet stijgen. In onze campagne ‘Ons dagelijks brood’ hebben we al gesteld dat van de 100 euro die een onderneming betaalt 56 euro naar de overheid gaat en slechts 44 euro op de bankrekening van de medewerkers belandt.”

Bovendien geeft minister Vande Lanotte zelf aan dat de budgettaire ruimte voor de maatregel met dienstencheques beperkt is. Hij spreekt over enkele proefprojecten. “Maar als men écht beseft hoe groot de problematiek van de loonlasten voor onze ondernemingen is, kan zo’n systeem voor industriële jobs nooit een goeie oplossing worden," vindt Leten.