StockmansHenckaerts-300×225-1

Voorzitter ABVV hoofd van Sociaal Economische Raad

De Sociaal Economische Raad van de Regio Limburg, afgekort als SERR, heeft Bart Henckaerts, voorzitter van ABVV Limburg aangeduid als voorzitter. Hij volgt hiermee Unizo-directeur Joël Stockmans op. “Ik wil tijdens mijn voorzitterschap er prioritair over waken dat iedereen van het prille economische herstel kan meegenieten, ook de meest kwetsbare groepen,” zegt Bart Henckaerts. Zijn voorganger treedt hem hierin bij en wijst tegelijk op de cruciale uitdaging om openstaande vacatures efficiënt in te vullen.

Bart Henckaerts (links) neemt de fakkel over van Joël Stockmans.

SERR Limburg telt 16 leden en is samengesteld uit 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en 8 van de werkgeversorganisaties. De prioritaire opdracht is adviesverlening rond sociaal-economische dossiers. De nieuwe voorzitter heeft al enkele thema’s naar voor geschoven als aandachtspunt, zoals de zorgsector, die de SERR op alle mogelijke manieren wil faciliteren, bijvoorbeeld inzake de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt of inzake samenwerkingsverbanden en innovatie in arbeidsprocessen.

“Verder zijn dossiers rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, industrieterreinen en openbare werken belangrijk voor de Limburgse economie en werkgelegenheid. Toch ben ik van mening dat de ‘groene’ invalshoek niet genegeerd mag worden omdat dit het evenwicht bewaart tussen de economie en Limburg als ‘groene’ provincie’. Economische ontwikkeling moet duurzaam zijn,” aldus Henckaerts. “Tenslotte vormen ook levenslang leren, het onderwijsaanbod en de juiste studiekeuze een belangrijke basis om mee te kunnen in de huidige, veranderende samenleving. In al die gebieden moeten we als sociale partners onze verantwoordelijkheid opnemen.”