Jean Vranken voorzitter ACV Limburg

Vranken lost Leten af aan de kar

Jean Vranken, voorzitter van ACV Limburg, wordt vanaf mei 2021 voor één jaar de nieuwe voorzitter van de Limburgse SERR, het overlegorgaan tussen de Limburgse socio-economische partners. Hij volgt Johann Leten van Voka Limburg op, die het voorbije jaar de kar van de SERR trok.

De SERR is de tegenhanger van de SERV op Vlaams Niveau en heeft twee decretaal vastgelegde taken. Enerzijds moet het college, waarin vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties zetelen, advies verlenen over socio-economische thema's aan instanties als de Vlaamse Regering, de lokale besturen en de provincie Limburg. Anderzijds geldt de SERR als overlegorgaan tussen de Limburgse werkgevers- en werknemersorganisaties.

"Deze dialoog tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is essentieel om met één stem te kunnen spreken in dossiers die voor Limburg een belangrijke socio-economische meerwaarde hebben, maar ook om Vlaamse of federale thema’s op Limburgs niveau te kunnen vertalen", zegt Jean Vranken, die de voorzittershamer in handen krijgt. "Meer concreet houdt bijvoorbeeld de huidige regiovorming ons op dit moment bezig. De SERR is voorstander om Limburg als één regio te behouden en ondersteunt de RedLimburg-campagne samen met 68 andere organisaties. We gaan er dan ook vanuit dat de Vlaamse regering de enige goede beslissing neemt, en dat is het behoud vanr één regio."

Vranken wil tijdens zijn ambtstermijn enkele dossiers op tafel gooien. "Zo merken we in coronatijden opnieuw dat de meest kwetsbaren het snelst aan de kant worden gezet. Het is dan ook belangrijk om te blijven inzetten op kansengroepen", vindt hij. "Ondertussen is er ook het SALKturboplan, waar een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg voorop staat. Dergelijke initiatieven zijn belangrijk voor de Limburgse economie en daarom werkt de SERR hier constructief aan mee."

Tot slot wil Jean Vranken de mobiliteit in Limburg onder de aandacht van de sociale partners houden. "Dit omwille van de economische impact die mobiliteitsproblemen hebben op de Limburgse werkgevers en werknemers. De SERR blijft de mobiliteit in onze provincie dan ook verder opvolgen."