Vrouwelijke managers richten nieuw netwerk op

Ariadna

is de naam van een nieuw zakelijk netwerk dat louter dames bij elkaar brengt. Het hoofdbestuur, dat een 7-tal leden telt, organiseert jaarlijks een 4-tal activiteiten waarop vrouwelijke ondernemers en kaderleden uitgenodigd worden. Daarnaast is het de bedoeling dan de dames van Ariadna ook de integratie in andere zakelijke netwerken faciliteren. Het concept wordt haarfijn uitgelegd in de volgende reportage van Made in Limburg TV:

http://www.youtube.com/watch?v=AEBVyUBO2so