Wat verandert er op 1 juni 2010

Bvba voor 1 euro

Nieuwe ondernemers kunnen kiezen voor de “BVBA Starter”. Het startkapitaal van zo’n bvba bedraagt slechts 1 euro. Dat moet pas verhoogd worden na 5 jaar of zodra er 5 voltijdse werknemers in dienst zijn. Daarbij wordt niet geraakt aan de zekerheden voor de schuldeisers of de rechten van de consument. Er moet wel, onder toezicht van een expert, een financieel plan opgesteld worden


Lastenverlaging voor werkgevers

De ondernemingen die een nacht – of ploegenpremie betalen aan werknemers die ploegen-of nachtarbeid verrichten, moeten in een aantal gevallen een deel van de bedrijfsvoorheffing op die premies niet doorstorten aan de fiscus. Dit deel wordt opgetrokken van 10,7% naar 15,6%.

Het voordeel geldt voortaan alleen nog maar voor werknemers die in de betrokken maand minimum 1/3e van de arbeidstijd in een stelsel van nacht- of ploegenarbeid hebben gewerkt.

Voor werknemers die overuren presteren en hiervoor een overurentoeslag krijgen, kan de werkgever eveneens genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De werknemers genieten daarnaast van een belastingsvermindering van 24,75% op deze toeslag.

Tot nog toe kwamen slechts de eerste 65 overuren per kalenderjaar in aanmerking voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en de belastingsvermindering. Dat worden er nu 130.

De bedrijven genieten ook van een structurele vrijstelling van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing. Momenteel moeten de werkgevers 0,25% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de brutolonen niet doorstorten aan de fiscus. Dit percentage wordt opgetrokken tot 0,75%

Fluohesje

In alle wagens is vanaf nu een reflecterend veiligheidshesje een deel van de verplichte uitrusting van de wagen.