We gaan met z’n allen de slechte richting uit

De komende maanden mogen de bedrijven in Limburg zich verwachten aan een negatieve tendens. Uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka Limburg blijkt dat de winst die in 2015 werd geboekt, dit jaar mogelijk helemaal zal worden weggeveegd. Alleen het hoge aantal starters is een positief signaal, zo werd dinsdag verteld in het Huis van de Limburgse Ondernemer.

Aan de conjuncturele expansie die kenmerkend was voor 2015 komt nu definitief een einde. De krimp in de lokale economie ging van start in het begin van dit jaar, en zal zich in de komende maanden verderzetten. "Op deze manier zou het wel eens kunnen dat de activiteitswinst die vorig jaar werd geboekt in 2016 helemaal teniet kan gedaan worden," zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

Geld ConjunctuurDe knelpunten situeren zich vooral in de dalende bouwactiviteiten en in mindere mate ook in de neerwaartse vraag naar auto's en vrachtwagens. De export vertoont tekenen van herstel, maar zonder ondersteuning van de binnenlandse vraag, is die nog niet in staat een opwaartse conjunctuuromslag te forceren. Binnen de toeristische sector vertonen de bezettingsgraden een neiging tot krimpen. "Een afnemend consumentenvertrouwen is hier als oorzaak niet uit te sluiten,", weet Johann Leten. "Positief is dat de werkloosheid substantieel lager blijft dan vorig jaar en dat het aantal starters nog steeds op het hoogste peil staat sinds 2008."

Johann Leten ziet de toekomst niet rooskleurig: “De negatieve trend waar we de voorbije maanden ook al voor waarschuwden, lijkt nu te worden bevestigd. De afzwakking wordt niet verder uitgevlakt. Het sterke aanbod van starters kan hopelijk het negatieve tij doen keren. Stakingen zullen dat zeker niet doen. Net nu we nood hebben aan een positief imago, doen de vakbonden er alles aan om dit te laten mislukken.”