bas-van-de-kreeke-294×300-2

Wegenbouwers willen meer respect voor hun werk

De Limburgse afdelingen van de Confederatie Bouw en de Vereniging van Vlaamse Wegenbouwers (VlaWeBo) hebben een campagne op gang getrapt om het imago van de wegenbouwers in positieve zin bij te stellen. “Bouwwerven op onze wegen worden al te vaak met hinder en overlast geassocieerd”, zegt Rik Mondelaers, directeur van de Confederatie Bouw Limburg. “Helaas wordt hier vaker op gefocust dan op de meerwaarde van deze werken. Nochtans duurt het voordeel van goed aangelegde wegen veel langer dan het ongemak dat bij de aanleg ervan wordt veroorzaakt. Wij willen het grote publiek via deze campagne aantonen dat wat wij doen, ook een doelstelling en een eindresultaat heeft. Namelijk: wij maken de regio mooier.” Meer specifiek zullen er in Limburg spandoeken op werven komen met de slogan "Wij maken Limburg mooier." Er is ook een website.

Volgens Vlawebo verdienen de mensen die actief zijn in de sector meer respect. "In Limburg alleen al zijn er meer dan 4000 mensen tewerkgesteld in de wegenbouw", zegt Bas van de Kreeke, voorzitter van Vlawebo Limburg (foto). “Dit is In economisch opzicht dus erg belangrijk. Maar ook voor een vlotte logistiek, voor verkeersveiligheid en wooncomfort is een goede wegeninfrastructuur onontbeerlijk."