IMG-20240515-WA0000(1)

Werkgevers smeken politici om aan één zeel te trekken

De Limburgse werkgeversorganisaties Unizo, VKW en Voka lanceren naar aanleiding van de verkiezingen op 9 juni de gezamenlijke campagne Één Stem voor Limburg. Hiermee leggen ze een aantal gezamenlijke ondernemersprioriteiten op tafel en vragen ze de Limburgse politici om over de partijgrenzen heen, met één stem te spreken ten behoeve van het ondernemerschap en de welvaart in onze provincie.

De 3 gedelegeerd bestuurders Ruben Lemmens, Johann Leten en Bart Lodewyckx leggen uit waarom deze campagne werd opgezet: “Iedere organisatie en belangengroep, zowel bij de werkgevers als in de politiek, heeft een eigen bestaansreden, achterban, inzichten en prioriteiten. In functie van ondernemerschap, socio-economische groei, welvaart én Limburg is het echter belangrijk om samen te werken en met één stem te spreken. Limburg heeft een traditie van samenwerken. Tussen politieke én sociale partners. Vaak vanuit economische tegenslag, maar altijd met een blik op de toekomst. De inhaalbeweging is in volle gang. Laten we nú de krachten bundelen om die om te zetten in strategische voorsprong. Erop en erover! Met onze campagne vragen we aan Limburgse politici om in Limburgse dossiers als één stem te spreken. Zoals wij nu zelf ook doen door een aantal gezamenlijke ondernemersprioriteiten op tafel te leggen. We vragen aan onze politici uiteraard ook om dé stem van Limburg, haar burgers en haar ondernemers te vertegenwoordigen als ze verkozen worden.”

Meer concreet zijn er 3 thema's met 3 campagnevideo's:

1) Iedereen aan het werk
De arbeidsmarktkrapte is een blijver. Zelfs bij economische tegenwind staan sectoren onder druk omdat vacatures niet ingevuld raken en bedrijven zelfs opdrachten moeten weigeren. Maar tegelijk zien ze zoveel nuttige handen en knappe koppen van Limburgers die vandaag niét actief zijn op de arbeidsmarkt. Hoog tijd om iederéén aan de slag te krijgen.

2) Kansen voor ondernemen
Ondernemers creëren jobs kansen en welvaart voor iedereen. Door te ondernemen brengen ze mensen samen, zetten ze mensen in beweging, doen ze mensen groeien. Zo stuwen we samen vernieuwing, verbetering en vooruitgang voor iedereen.

3) Ruimte voor ondernemen
Ondernemen is cruciaal voor de verdere economische ontwikkeling van Limburg. En dat begint met ruimte. Ruimte om te kunnen en mogen ondernemen. Fysieke ruimte, goed gelegen en bereikbaar én een vlotte vergunningverlening zijn cruciaal.

Naast de Limburgse politici en politieke kandidaten beschouwen de werkgeversorganisaties ook de Limburgse ondernemers zelf en de Limburgse media als doelgroep voor deze campagne. "Op die manier worden een aantal gezamenlijke prioriteiten scherp gesteld, om samen voor te gaan", zo besluiten ze.