Werknemers Nitto staan loon af voor Japan

Nitto Europe in Genk heeft 50.000 euro overgeschreven op de rekening van het Rode Kruis naar aanleiding van de aardbeving en tsunami in Japan. Een belangrijk deel daarvan komt van de Genkse medewerkers, die hiermee hun steun betuigen aan de slachtoffers. Director Eric Pass: "Als Japans bedrijf voelen we ons rechtstreeks betrokken bij de natuurramp in Japan. We willen onze solidariteit tonen aan de vele slachtoffers. De gulle steun van onze werknemers is hier een belangrijk teken. We hopen met z'n allen ons steentje bij te dragen aan de noodhulp enerzijds en de wederopbouw anderzijds."

De werknemers konden een deel van hun loon afstaan ten voordele van de slachtoffers in Japan. Dit bracht 17.090 euro op. Daarnaast werd beslist om geen paasgeschenk uit te delen en dit geld eveneens te doneren. De directie verdubbelde het ingezamelde bedrag en rondde af tot 50.000 euro.