Wetenschap looft klimaatsysteem van Airdeck

Op een internationaal congres in het Duitse Hannover heeft een Europees onderzoeksteam zopas zijn bevindingen gepresenteerd over 'Geotabs' een concept waarbij geothermische warmtepompen (GEO) gecombineerd worden met betonkernactivering (Thermally Activated Building Systems of TABS). Er werd jarenlang intensief onderzoek verricht naar de energetische mogelijkheden voor het verwarmen en koelen van gebouwen met dit systeem. Het Hollandsch Huys van Airdeck/Bouwteam Houben in Hasselt, diende als proefproject.

HollandschHuysDe wetenschappers zijn vol lof over het systeem. Ze zeggen wel dat alle onderdelen goed op elkaar moeten afgestemd zijn en dat de integratie van het ontwerp en de regeling weloverwogen moet zijn.

Het lage-energiegebouw Hollandsch Huys werd in 2007 in Hasselt gebouwd, met een E-peil van 49 en een K-peil van 22. Het verbruik voor een constante temperatuur van 22 graden (winter en zomer) is door een combinatie van energiezuinige technieken nihil.

Ondanks de indrukwekkende cijfers zullen de Europese instellingen, onder leiding van de KU Leuven, verder onderzoek naar dit Geotabs-systeem verrichten. In het najaar wordt hierover een congres voor de Belgische bouwsector georganiseerd.