faillissement-300×169

Zelfstandige in moeilijkheden?

faillissement

Ondernemen houdt in dat u soms risico’s moet nemen. Zelfs als u zich beperkt tot berekende risico’s kan het soms toch mislopen. vzw Dyzo, structureel partner van Het Agentschap Innoveren en Ondernemen, kan dan een oplossing bieden.

Dyzo geeft zelfstandige ondernemers in moeilijkheden in heel Vlaanderen kosteloos advies.  Een team van gespecialiseerde beroepskrachten (aangevuld met vrijwilligers) helpt u verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling.

Bij de organisatie kunt u terecht voor de volgende diensten: advies via telefoon en e-mail, schuldbemiddeling, een juridische helpdesk, begeleiding bij een bedrijfseconomische doorlichting, juridisch advies, psychologische ondersteuning, het verhogen van inkomsten, het beheersen van schulden...

Een voorbeeld:

"De zaakvoerder van een onderneming met vijf werknemers die verwarming en sanitair installeert en verwarmingsinstallaties onderhoudt, werd geconfronteerd met een dalende verkoop en winstdaling, met als gevolg betalingsachterstanden bij leveranciers, RSZ en bedrijfsvoorheffing. De schulden werden geraamd op 280.000 euro. Dyzo stuurde een vrijwillige medewerker ter plaatse met lange managementervaring in die sector. Door kostenbesparingen, afspraken met leveranciers, afbetalingsplannen met RSZ enz., het uitstippelen van een nieuwe strategie, organisatie en manier van werken, betere logistiek, het vervangen van de boekhouder voor een beter financieel beheer, aanvraag van economische werkloosheid, timemanagement, een efficiëntere commerciële aanpak en andere prijspolitiek is deze onderneming er in anderhalf jaar in geslaagd opnieuw positief te draaien. Het bedrijf maakt al drie kwartalen opnieuw winst en recent werd een extra onderhoudstechnicus aangeworven."

Soms gaat het toch grondig mis, en dan biedt Dyzo ook specifieke hulp voor gefailleerde ondernemers. Dat gaat van het in orde brengen van een vervangingsinkomen tot het herstel van de toegang tot de gezondheidszorgen, het beheersbaar maken van schulden, toegang tot een zichtrekening en psychologische bijstand.

Meer informatie is beschikbaar op www.dyzo.be of telefonisch op 0800 111 06.