Shoppen

5 voor 12 voor Unizo Mechelen

MECHELEN - Na 13 maanden coronacrisis is de impact voor de economie stilaan onhoudbaar geworden. Naast de horeca-, de event – en de reissector zitten vandaag de Mechelse retailers op hun tandvlees. Eerst het alleen winkelen en daarna het winkelen op afspraak in de maand april hebben het voorjaar 2021 volledig onderuit gehaald. Voor veel handelaars is het 5 voor 12.

Voor de retailers uit de modesector is de situatie dramatisch. Een op vier handelaars staat op de rand van het faillissement volgens een studie van Graydon. Al drie opeenvolgende seizoenen kochten ze collecties aan die niet of nauwelijks verkocht geraken. Bovendien moeten ze nu de komende seizoenen beginnen aankopen terwijl de reserves op zijn. Daarom vragen onze handelaars dat met terugwerkende kracht een vergoeding kan bekomen worden voor de maand april. Het op afspraak werken was een ramp. Het eerst toegezegde dubbel overbruggingsrecht werd immers meteen afgevoerd. Verder vragen zij dat andere maatregelen verlengd kunnen worden of naar bijkomende oplossingen kan gezocht worden: RSZ-bijdragen, overbruggingskredieten, kapitaalsaflossingen, bedrijfsvoorheffing, kadastraal inkomen, …

De vele inspanningen die de verschillende beleidsniveaus reeds hebben ondernomen, mogen nu niet verloren gaan volgens Unizo Mechelen. “De inspanningen van onze ondernemers mogen niet voor niets geweest zijn nu de vaccinatiegolf op dreef komt.  Als straks 1 op 4 winkels de deuren dicht doet, krijgen we opnieuw leegstand. En ook dat is een besmettelijk virus. Want lege winkels betekent een verschraling van het aanbod en een bedroevende aanblik in de winkelstraten waardoor consumenten afhaken en meer winkels zullen verdwijnen. Dit mag niet gebeuren. Daarom start UNIZO Mechelen met de actie ‘5 voor 12’.”

UNIZO Mechelen wil met de actie ‘5 voor 12’ de handelaars een hart onder de riem steken. “Wij blijven lobbyen voor meer en directere ondersteuning voor de retailers. Verder willen we de consumenten enerzijds bedanken voor hun steun en anderzijds het winkelhieren blijven promoten. Tot slot is dit ook een oproep naar alle beleidsmakers om extra aandacht te vragen voor de penibele situatie van de handelaars.”

De actie van UNIZO Mechelen start op maandag 3 mei met een affichecampagne om beleidsmakers maar ook de consumenten te duiden dat voor vele van onze handelaars de toekomst erg onzeker is. “Samen met onder andere de horeca zorgen ook de winkels voor een bruisende binnenstad. Het is dus in ieders belang dat we de lokale handel steunen. UNIZO Mechelen wil de beleidsmakers blijven motiveren voor het uitwerken van gerichte ondersteuning en wil ook de consument blijven oproepen om lokaal te winkelen”, besluiten de initiatiefnemers.