vanhoeyveld Schepen Hans Crol (N-VA) wil via gemeentelijke adviezen de overlast beperken. © Conny Justé

62 bezwaarschriften tegen nieuwe omgevingsvergunning voor bouwbedrijf dat wil uitbreiden

Omwonenden van bouwbedrijf Vanhoeyveld, dat onder meer gespecialiseerd is in het verzamelen en recycleren van allerhande soorten puin, vrezen dat de gevraagde uitbreiding tot nog meer overlast zal leiden. Hierbij zorgt ook de geplande bouw van een composteringshal voor heel wat bezorgdheid.

Langs de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek is al vele jaren bouwbedrijf Vanhoeyveld gevestigd. Dit bedrijf is onder meer gespecialiseerd in het verzamelen en recycleren van puin zoals steen-, beton- en asfaltpuin. Nu het bedrijf heeft gevraagd zijn activiteiten te mogen uitbreiden, vrezen omwonenden voor heel wat bijkomende overlast. Het bedrijf wil nog meer afval verzamelen en heeft een composteringsinstallatie voor groen afval aan zijn plannen toegevoegd.

Stof, lawaai en geurhinder

De overlast bestaat nu al, zo blijkt zowel uit de reacties op sociale media als uit de informatievergadering die onlangs door de gemeente over de gevraagde uitbreiding werd georganiseerd. Op beide platformen klagen omwonenden stof, lawaai en geurhinder ten gevolge van de activiteiten van het bedrijf aan. Directe buren van het bedrijf kunnen er naar verluidt in de zomer zelden in hun tuin eten door het vele stof dat er altijd in de lucht hangt. “En het stinkt hier altijd”, zo valt te lezen op sociale media. “Zelf heb ik het in december tot in de Ravensteinstraat geroken”, aldus Eddy Mertens van de politieke beweging BMB Alternatief. “Omwonenden bevestigden dat het van het bedrijf kwam en al meerdere dagen het geval was.”

Het mag dan ook niet verbazen dat er een groot aantal bezwaren werden ingediend tegen de nieuwe omgevingsvergunning die door het bedrijf aan de provincie werd gevraagd. Zo werden er bij de provincie 23 bezwaren ingediend, de gemeente ontving er 39. En ook de gemeente Boortmeerbeek zelf wil nog enkele adviezen indienen.

“Deze adviezen zullen gaan over de beperking van de overlast voor de omwonenden”, aldus schepen Hans Crol (N-VA). “Tijdens de infoavond die we hadden georganiseerd hebben de omwonenden duidelijk hun bezwaren kunnen uiten. We hopen dat Vanhoeyveld hier sterk rekening mee zal houden. Als gemeente zullen we onze adviezen hierover ook aan de provincie overhandigen.”

Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Wel blijkt dat ze in het verleden ook zelf studies over de mogelijke hinder hebben besteld. De akoestische studie uit 2022 naar de geluidsoverlast gaf hierbij aan dat de grenswaarden niet werden gerespecteerd. De recente studie naar de geurimpact van de emissies, waarbij alleen deze gelinkt met de composteringshal werden onderzocht, bracht dan weer geen overmatige geurhinder aan het licht, maar dat alleen indien alle omstandigheden waaronder een perfect werkende biofilter, optimaal zijn.

De gemeente heeft tot 22 februari tijd om adviezen in te dienen. De provincie moet nadien over de aanvraag voor de omgevingsvergunning beslissen.