PZ Bodukap Foto: Leen Van de Sande

Aantal medewerkers politiezone Bodukap breidt komende jaren gevoelig uit

De politiezone Bodukap gaat de komende jaren op zoek naar achttien bijkomende politiemensen. Concreet gaat de zone veertien inspecteurs en drie hoofdinspecteurs aanwerven om onder meer de verkeersdienst en het overlastteam te versterken. Ook het interventieteam wordt verder uitgebreid.

Momenteel telt het korps van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) 138 medewerkers, maar dat wordt de komende jaren stelselmatig uitgebreid tot 156. De politieraad en de diensten van de gouverneur gaven recent groen licht voor die uitbreiding. Het aantrekken van achttien bijkomende politiemensen moet de werking van de zone versterken.

Door de uitbreiding kan onder meet het PIT-team versterkt worden. Dat proactief interventieteam werkt onder meer op ANPR-hits, het opsporen van gesignaleerde personen en het aanpakken van de lokale drugsproblematiek. “Het team vormt een schakel tussen de interventiedienst en de recherche en kan nu gevoelig uitgebreid worden”, zegt korpschef Jelle Cotemans.

De kaderuitbreiding voorziet ook in de uitbouw van een geïntegreerd overlastteam binnen de wijkwerking en er wordt een coördinator burgerparticipatie aangetrokken. Verder wordt de verkeersdienst versterkt met vier medewerkers. Daarnaast komt er ook iemand bij binnen de dienst Jeugd & Gezin. “In totaal trekken we veertien inspecteurs en drie hoofdinspecteurs aan”, aldus de zonechef.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

“Sterk politiewerk gebeurt op het terrein. Met deze uitbreiding kunnen we onze zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld vergroten en kunnen we garant blijven staan voor kwaliteitsvolle dienstverlening. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier het hoofd kunnen bieden aan de toekomstige uitdagingen waarmee we als korps geconfronteerd zullen worden”, zegt Cotemans.

“Veiligheid en leefbaarheid in onze gemeenten is een belangrijke en gedeelde zorg van de lokale besturen. Gelet op de evoluties op dat vlak en de toenemende uitdagingen en verwachtingen, is een uitbreiding van de personeelsformatie noodzakelijk”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA) van Sint-Katelijne-Waver, die ook voorzitter is van het politiecollege.