Algemeen directeur Thomas More geeft weer les

Machteld VerbruggenVandaag is het nieuwe academiejaar aan de Vlaamse hogescholen gestart. Bij Thomas More in Mechelen staat algemeen directeur Machteld Verbruggen voor het eerst in jaren weer als docent voor een groep studenten. Zij neemt dit academiejaar het vak Recht en Ondernemen voor de eerstejaarsstudenten van de opleiding Bedrijfsmanagement in Mechelen voor haar rekening.

Het is geen evidentie dat een algemeen directeur van een hogeschool met 15.000 studenten ook nog lesgeeft. Machteld Verbruggen is haar passie voor onderwijs nooit verloren, maar ze wil ook voeling houden met de studenten en zelf aan den lijven ondervinden wat lesgeven in het hoger onderwijs anno 2016 betekent. “Als je dag in dag uit met het beleid van een grote hogeschool bezig bent, bestaat het gevaar dat je de afstand met de basis te groot laat worden. Voor je het weet neem je beslissingen, die voor jou en je staf evident lijken, maar die door de docent op de werkvloer als bureaucratisch of zelfs overbodig ervaren worden”, zegt Machteld Verbruggen.

Machteld Verbruggen geeft Recht en Ondernemen aan alle eerstejaarsstudenten van de opleiding Bedrijfsmanagement samen. Daarvoor wordt uitgeweken naar een aula van het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen, want de hogeschool heeft geen lokaal dat groot genoeg is om 300 studenten te herbergen. “Door het aan alle studenten tegelijk te geven, maken we uren vrij voor een goede begeleiding op maat in de hoofdvakken uit de opleiding waarvoor dat veel meer nodig is”, aldus Verbruggen. “De jarenlange onderfinanciering van het hoger onderwijs dwingt ons om de beperkte middelen, die we van de overheid krijgen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat betekent o.a. lesgeven aan grote groepen waar het kan en kleine groepen voorbehouden voor waar het nodig is. Door zelf zo’n grote groep voor mijn rekening te nemen, wil ik mijn steentje bijdragen aan de inspanningen, die mijn collega’s zich alle dagen getroosten om onze studenten kwalitatief hoger onderwijs te blijven aanbieden.”