Cooperation,Process,Of,Professional,Male,And,Female,Colleagues,business,Woman,In Foto: Shutterstock

Bedrijven willen niet knippen in personeel ondanks onzekerheden

Bedrijfsleiders zien veel onzekerheden opduiken. Door de krappe arbeidsmarkt staat banenafbouw evenwel niet op hun agenda, zo blijkt uit een bevraging door de Nationale Bank.

Uit een nieuwe bevraging van bedrijfsleiders door de centrale bank blijkt dat de economische omstandigheden in ons land uitdagend blijven. In het tweede kwartaal lijkt de groei wat te stabiliseren, en voor de tweede jaarhelft zijn de verwachtingen "erg bescheiden", ook al door de vele onzekerheden. Slechts weinig bedrijfsleiders gaan uit van een snelle heropleving.

De arbeidsmarkt lijkt wel wat aan te trekken. Het blijft erg moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden, ook in die sectoren die gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden aanbieden. De bedrijven houden dan ook hun personeel bij, en weinig bedrijfsleiders plannen om te snijden in hun personeelsbestand.