Belevingsstrook geeft shoppers meer ruimte

MECHELEN - Handelaars en horeca-uitbaters op en rond de Mechelse Bruul dienen zich aan nieuwe richtlijnen te houden. De stad Mechelen voert er een belevingsstrook in waar handelaars de reclameborden, wimpels en vlaggen voor hun winkels ordelijk moeten plaatsen.

In een straat met een klassiek voetpad mogen handelaars een reclamepaneel of wimpel zetten tot maximum 1 meter van de gevel, zolang er minimaal 1,5 of 2 meter (afhankelijk van het straatprofiel) vrije doorgang blijft voor voetgangers.

“In de Bruul is er geen hoger gelegen voetpad en bijgevolg worden reclameborden, vlaggen, wimpels en bloembakken willekeurig geplaatst. Dit zorgt wel eens voor een moeilijke passage en een soms nogal slordige uitstraling van deze hoofdwinkelas", zegt Mechels schepen van Economie Katleen Den Roover.

"We leggen nu een uitstallingsplan op met als basisprincipe dat er steeds zeker minstens 2 meter vrije doorgang moet zijn tussen de winkelpanden en de lijngoot. In een voetgangerszone waar het alsmaar drukker wordt, gaat dit de shoppingruimte in het straatbeeld zeker ordelijker maken en een vlottere doorgang creëren, ook voor mensen met rolwagens en rollators. Zo zorgen we voor een betere belevingsstrook Korte Bruul – Bruul – Vijfhoek waar het aangenaam winkelen is.”

De handelaars en horecazaken, die overigens zelf vragende partijen waren, zijn op de hoogte gebracht van deze reglementering. De bedoeling is dat deze wordt doorgetrokken in de volledige Mechelse binnenstad. Het plaatsen van reclameborden, vlaggen of wimpels is vergunningsplichtig. Dit geldt ook voor terrassen, waarvoor eveneens afgebakende zones worden voorzien.