electrabelsite Foto: Joris Herregods

Burgers krijgen inkijk in nieuwe plannen voor Electrabelsite

De herontwikkeling van de Electrabelsite in Schelle wordt al een hele tijd met argusogen gevolgd. Na een aantal wijzigingen die zich voordeden, nodigt Revive dat recent eigenaar werd, de burgers uit voor een inkijk in de nieuwe plannen.

De voorbije jaren werd voor de site van de voormalige elektriciteitscentrale al een heel traject doorlopen. Samen met de provincie en (toenmalig) eigenaar Cardoen werd het plan opgevat om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) op te maken waarin verschillende scenario’s voorlagen. Eind vorig jaar deed zich een aanzienlijke wijziging voor.

Niet langer de provincie maar de gemeente Schelle maakt nu zelf een ruimtelijk uitvoeringsplan op. De eigendom ging intussen ook over naar de Gentse vastgoedontwikkelaar Revive.

De ontwikkelaar heeft nu de eerste plannen getekend voor de toekomst van de site om er naar eigen zeggen een duurzame woon- en natuurontwikkeling van te maken. Wat die plannen inhouden, wil Revive toelichten tijdens een infomoment voor alle belangstellenden.

Het infomoment vindt plaats op woensdag 7 juni, doorlopend van 16 tot 20u in de oude refter van Interescaut op de site, op de derde verdieping. De architecten, een ecoloog en vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig. Wie het infomoment wil bijwonen, kan even bevestigen op Interescaut.