Buurtbistro Germaine: lekker en sociaal

germaineIn het oud postkantoor in de Stationsstraat 22 in Bornem opent op 30 juli Buurtbistro Germaine. In deze horecazaak kan je niet alleen kiezen uit een gezonde kleine kaart. Je kunt er eveneens soep en koffie meenemen of kaarsen, confituur, advocaat of andere producten kopen. En de buurtbistro wil een ontmoetingsplaats worden en de sociale cohesie tussen de dorpsbewoners bevorderen.

Buurtbistro Germaine is een initiatief van vzw Pegode, een Nielse netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten die ondersteuning op maat bieden aan mensen met een beperking. De vzw stelt mensen te werk die niet terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit; burgers waarvoor de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is. Germaine leidt deze mensen op, zodat ze kunnen stijgen op de participatieladder en eventueel kunnen doorstromen naar collega-horecazaken uit de dichte en verdere omgeving.

Buurtbistro Germaine netwerkt actief met de buurt en werkt samen met de verenigingen, plaatselijke middenstand en mensen uit het dorp.