bos

Eandis en Duffel planten samen 2,6 hectare bos

Eandis heeft samen met de gemeente Duffel en BOS+ bomen geplant voor een bos dat 2,6 hectare groot wordt. Dit is één van de realisaties binnen het Ecobossen-project van Eandis. In samenwerking met zo'n 20 gemeenten in zijn werkgebied wil het bedrijf de komende vijf jaar 25 hectare bos aanplanten. Die oppervlakte komt overeen met ongeveer 50 voetbalvelden.

De aangeplante bomen zullen in de toekomst tonnen CO2 opnemen. Zo steunt Eandis zijn partnergemeenten in hun engagement om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen.

Het Ecobossen-project past eveneens binnen de doelstelling van Eandis om ook zelf zijn CO2-uitstoot per medewerker tegen 2020 te laten dalen met 20%, ten opzichte van 2008. Momenteel is die uitstoot al met 13% gedaald. Bovendien helpt het Ecobossen-project Eandis de komende jaren bij de realisatie van zijn vernieuwde visie.

CEO Walter Van den Bossche: "Een van onze doelstellingen is om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid te helpen behalen. Dat doen we door als Vlaams energiekenniscentrum aan alle betrokkenen in het klimaatverhaal expertise, advies en concrete oplossingen op het vlak van energie te bieden."

Eandis mikt op de aanplanting van 25 ha bos, maar de aan te planten oppervlakte ligt nog niet vast. Die wordt bepaald door de milieu-inspanningen van de Eandis-medewerkers: hoe meer CO2-uitstoot ze de komende 5 jaar vermijden, hoe meer bos Eandis zal aanplanten. Op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methode worden de vermeden CO2-emissies vertaald naar bebossing.

Het bedrijf spoort medewerkers aan om zich duurzaam van en naar het werk te verplaatsen, is hoofdsponsor van Car Free Day, organiseert een duurzame ontbijtdag en stelt medewerkers elektrische fietsen ter beschikking.

Het perceel in Duffel waar bomen werden geplant, ligt aan de Hoogstraat naast het containerpark. Het maakt deel uit van een groot speelbos dat onmiddellijk aansluit bij waardevolle bestaande bossen. De aanplanting van het eerste deel is goed voor 3.000 inheemse bomen op 1,3 ha.