EventMasters – Jan Van Den Broeck

Event Masters legt extra focus op professionele conferenties

Event Masters stelde een steeds grotere vraag naar een professionele organisatie van congressen vast. Reden genoeg om de nieuwe afdeling Professional Congresses Organiser (PCO) te lanceren. Het eventbureau uit Willebroek vult zo de ontbrekende schakel in haar dienstverlening in en kan nu een 360-gradenaanpak voorleggen.

Het PCO-team zal nauw samenwerken met de andere diensten van Event Masters. “We hebben alle kennis in huis die ons in staat stelt om snel op verzoeken te reageren. Onze dienstverlening gaat 360 graden rond, van registratiemodules, site management en grafische ontwerpen tot galadiners”, zegt Bert Knuts, ceo van Event Masters. Daarbij worden de traditionele paden verlaten. “We investeren zo in een nieuwe congreservaring.”

Nieuwe manager

Om de nieuwe afdeling in goede banen te leiden, werd Jan Van Den Broeck als PCO-manager aangesteld. Hij brengt meer dan 20 jaar ervaring mee naar het Willebroekse eventbureau. “We waren al geruime tijd op zoek naar de geschikte persoon om deze functie in te vullen. Met Jan hebben we die zeker gevonden”, zegt Bert Knuts.

Eén van de eerste opdrachten voor Jan Van Den Broeck is de organisatie van Young Movers Conference in het voorjaar van 2018. “300 deelnemers uit 25 landen zullen aanwezig zijn. Met Event Masters hebben we de mogelijkheid om dit op een creatieve manier vorm te geven”, aldus Jan Van Den Broeck.