Urban Trail, Bart Somers in zijn kantoor Foto: Patrick Hattori

Mechelen piekt op Belgische kantoormarkt

Het aantal huurcontracten voor kantoren steeg het afgelopen jaar opnieuw in Mechelen. Door nieuwe projecten in de stad is de Mechelse kantorenmarkt nu goed voor 6.500 m². Daarmee is de Mechelse office take up nu groter dan die van Gent.

De Mechelse kantorenmarkt bleek de sterkste stijger van het land. Op een jaar tijd nam de office take up toe met maar liefst 225%.

“In aantal vierkante meter realiseerden we zelfs meer transacties dan Gent dat 3 keer groter is. De dynamiek die onze stad typeert, vertaalt zich dus ook in aantal transacties op de lokale kantorenmarkt", zegt burgemeester Bart Somers. "Talrijke spin-offs en start-ups, maar ook gevestigde bedrijven kiezen heel bewust voor Mechelen, waardoor onze stad is uitgegroeid tot volwaardige provinciale kantoorstad."

Bron: Expertise BV via stadsbestuur Mechelen

“Dit is nog maar eens een parameter die de economische slagkracht van onze stad illustreert. Dit cijfer ligt dan ook in lijn met andere economische parameters over onze stad en regio. Denk aan de opvallend sterke groei van het BBP, met een toename van 50% op tien jaar tijd of de stijging van het aantal handelspanden in het stadscentrum, tegen de Vlaamse trend in. Recent nog noemde VOKA ons arrondissement daarom de Turbo van Vlaanderen”, vult schepen van economie Greet Geypen aan.

In de toekomst zal Stad Mechelen blijven inzetten op de kantoormarkt. “Juist daarom ontwikkelen we Ragheno waar wonen en werken samengaan. Met liefst 140.000m² is een belangrijk segment in dit project voorbehouden voor de kantorenmarkt, vlakbij het station, een garantie voor de levensvatbaarheid van dit ambitieuze kantorenprogramma”, besluit burgemeester Somers.

Woon- en werkproject Ragheno