Mechels actieplan voor voedselhygiëne bij ambulante handelaars

MECHELEN - Na berichten dat het slecht gesteld zou zijn met de hygiëne op de Mechelse zaterdagmarkt, blijkt dat dit niet klopt. Maar om te zorgen dat alle ambulante handelaars (ook kramen op festivals, events e.d. ) zich aan de regels qua hygiëne en voedselveiligheid houden, wordt op initiatief van schepen Den Roover een actieplan uitgewerkt.

De negatieve berichten over de hygiëne op de zaterdagmarkt verschenen naar aanleiding van een parlementaire vraag.  Schepen van Economie Katleen Den Roover vroeg bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid de cijfers van de controles op.

“Daaruit bleek dat er in Mechelen relatief weinig controles werden uitgevoerd in vergelijking met andere steden, en dat op de Mechelse zaterdagmarkt geen enkele controle werd uitgevoerd. De steekproeven werden uitgevoerd bij festivals, evenementen, eventlocaties, individuele ambulante kramen."

Samenwerking verbeteren

“Omdat elk kraam dat niet werkt volgens de wettelijke normen qua voedselveiligheid en hygiëne er één te veel is, wordt een actieplan uitgewerkt om deze ook actief door de stad te laten opsporen en om de samenwerking met het FAVV te verbeteren”, stelt schepen van Economie Katleen Den Roover.

Bij het toekennen van een horecavergunning wordt in Mechelen reeds systematisch een controle uitgevoerd door een voedselinspecteur. "In de toekomst zal de stad zelf een controleur op pad sturen om bij steekproef kramen te controleren, zowel op de zaterdagse markt als bij evenementen. We stellen het FAVV voor om ook in Mechelen meer te controleren. We zullen de resultaten van die controles opvragen. Kramen die niet in orde zijn, moeten laten weten welke maatregelen ze nemen om dit te verbeteren alvorens ze toestemming krijgen om op Mechels grondgebied actief te zijn."