failliet

Mechels adviesbureau failliet

De rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Mechelen heeft het faillissement geopend van Laumacon bvba, ondernemingsnummer 0508694328, adviesbureau, Sint-Gommarusstraat 39, Mechelen.

Mr. Thierry Lammar, Schuttersvest 8, Mechelen is door de rechtbank aangesteld als curator van dit faillissement.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.