horeca mechelen

Multiculturele ondernemers stellen Nederlands op scherp

De voorbije drie jaar werden multiculturele ondernemers uit de Mechelse horeca en handel gestimuleerd om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Het initiatief van de dienst Economie en het Centrum voor Basiseducatie Open School moest zo hun integratie in de stad bevorderen. Intussen werden in totaal 47 verschillende ondernemingen en 58 ondernemers en werknemers bereikt.

“Uit hun reacties blijkt dat dit project voor vele ondernemers een stap vooruit is geweest. Naast zich te verbeteren op het vlak van hun Nederlands taalgebruik leerden zij ook meerdere initiatieven van de stad kennen”, zegt schepen van Economie Katleen Den Roover. “Bovendien leerden zij kritischer naar hun winkel kijken.”

Persoonlijke coaching

Via persoonlijke coaching kregen de deelnemers nuttige tips. Zo werden ze onder andere aangeleerd hoe ze mondeling een klantvriendelijke dialoog kunnen voeren en hoe er schriftelijk op een efficiënte manier naar de klanten kan worden gecommuniceerd. Ook het in orde brengen van vergunningen en administratieve zaken behoorde tot het pakket. Verder werden de multiculturele ondernemers ertoe aangezet om mee te participeren in handelscomités en overlegorganen en werden ze aangespoord om mee deel te nemen aan lokale evenementen.

De begeleiding bestond uit 12 coachingsessies per ondernemer, waarbij de nadruk op een persoonlijke en functionele benadering lag. “We hebben er alle belang bij de multiculturele ondernemers zo goed mogelijk te integreren in ons economisch weefsel”, vertelt Katleen Den Roover. “Vaak bieden ze gespecialiseerde producten aan die een verrijking zijn voor het totaalaanbod van handelswaren in onze stad. En uiteraard is het een must dat zij de klanten ook in het Nederlands bedienen.”

Ook de komende jaren blijft het initiatief staande. “Dit proces is nog niet voltooid. We moeten inspanningen blijven leveren.”