artenova

Nieuwe bestemming voor Artenova

Het gebouw van voormalige meubelzaak Artenova aan de Hendrik Consciencestraat in Mechelen wordt tijdelijk een hub voor creatieve ondernemers en artistiek talent.

Het Artenova-gebouw staat al anderhalf jaar leeg. Tot begin vorig jaar was dit de 3.000 m² grote toonzaal van de gelijknamige meubelzaak. In afwachting van een definitieve herbestemming heeft het stadsbestuur beslist om dit leegstaande gebouw tijdelijk te ontwikkelen als hub voor artistiek talent en creatieve ondernemers. Mechelen Talentenfabriek en de dienst Economie zullen respectievelijk artiesten en creatieve ondernemers aantrekken om hierin activiteiten te ontwikkelen. De vzw Mest, die samen met de stad startende ondernemers in Mechelen drempelverlagend bijstaat om zich tijdelijk te vestigen in leegstaande panden, zal het gebouw beheren en de gebruikers ondersteunen.

“Dit proefproject is tot stand gekomen naar aanleiding van het EFRO-subsidieproject Antwerp powered bij Creatives. Dit is een project met de Provincie Antwerpen en andere partners en steden om de creatieve economie in de provincie te ondersteunen en met de culturele sector kruisbestuivingen te maken", aldus schepen voor Economie Katleen Den Roover.

"De vzw Mest merkte op dat er heel wat creatieve ondernemers en kunstenaars op zoek zijn naar grotere ruimtes. Het pand van de vroegere Artenova-meubelzaak leent zich hier perfect toe. Deze bestemming past ook in het verder invullen van de Hendrik Consciencestraat met bedrijvigheid. Deze belangrijke toegangsstraat naar het stadscentrum zal met het nieuwe station en de ontwikkeling van het achterliggend bedrijventerrein Ragheno immers nog belangrijker worden. De stad Mechelen zal binnenkort een project opstarten rond het nieuw profiel van de Hendrik Consciencestraat. Daarom is het nu van belang om deze zichtlocatie actief in te vullen en de straat aantrekkelijker te maken.”