umicore

Opnieuw extra onderzoek naar blootstelling zware metalen rond Umicore, nu ook bij jongeren in Hoboken, Hemiksem en Kruibeke

HOBOKEN, KRUIBEKE, HEMIKSEM - Een grootschalig onderzoek in Hoboken, Hemiksem en Kruibeke moet de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan lood, arseen, cadmium en roetdeeltjes bij jongeren in kaart brengen. De studie wordt uitgevoerd bij 200 jongeren die in een straal van 3 kilometer rond de fabriek van Umicore in Hoboken wonen. “We willen de ernst van de situatie inschatten om zo ook gepaste maatregelen te kunnen nemen”, zegt Elly Den Hond van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne.

De studie komt er naar aanleiding van de verhoogde loodwaarden in het bloed bij kinderen rond de fabriek van metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken in 2020. Het onderzoek komt bovenop de halfjaarlijkse bloedtesten bij kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden, vlakbij Umicore en is al het tweede bijkomende onderzoek dat wordt aangekondigd in een paar maanden tijd. Na de herfstvakantie start nog een extra onderzoek bij 300 kleuters in Hoboken in de ruimere omgeving van de fabriek om de blootstelling aan lood in kaart te brengen. Dat zal doorgaan in kleuterscholen De Pluim en Sint-Agnes. De uitnodiging daarvoor zal een van de weken bezorgd worden aan de ouders.

Het jongerenonderzoek gaat evenwel een stap verder. Het gaat om een wetenschappelijke studie, een humane biomonitoring zoals dat heet, uitgevoerd door de UAntwerpen, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de UHasselt en het PIH. De Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, stad Antwerpen en Umicore zijn de opdrachtgevers en financieren het geheel.

“Ernst inschatten”

De humane biomonitoring moet een grondige inschatting maken van de gezondheidsrisico’s voor de bevolking als gevolg blootstelling aan lood, cadmium, arseen en roetdeeltjes. “We onderzoeken zowel bloed- als urinestalen”, zegt Elly Den Hond van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). “We gaan kijken naar impact op de hormonen, de longfunctie, het reactie- en concentratievermogen van de jongeren. We willen de ernst van de situatie inschatten. Hoe hoog is de blootstelling en is die gelinkt met effecten op de gezondheid. Ook de blootstellingsroutes worden bestudeerd om de waarden van milieuvervuilende stoffen in verband te brengen met omgevingsfactoren en de levensstijl, zoals het type woning of het eten van lokale voeding. Het is de eerste keer dat ook cadmium, arseen en roetdeeltjes mee worden onderzocht. Dat is ook nodig, want we weten dat bij de luchtmetingen voor arseen de Europese streefwaarden worden overschreden.”

In de loop van november worden alle jongeren geboren in 2008 en 2009 binnen een straal van
3 kilometer van Umicore uitgenodigd. De onderzoeken zelf zullen doorgaan 2023. De resultaten worden verwacht in 2024.

Infovergaderingen

“Op basis van de resultaten kunnen we adviezen geven aan burgers om de blootstelling te verminderen, aan de overheden om preventiemaatregelen te nemen en aan Umicore”, zegt Den Hond. “Of we ons zorgen moeten maken? Dat zal het onderzoek uitwijzen. Het gaat er hier net om dat we een duidelijk beeld willen krijgen op de huidige situatie.”

Michiel Ceulemans, milieucoördinator bij Umicore Hoboken benadrukt dat Umicore de onderzoeken ten volle ondersteunt. “Zo dragen we hier financieel aan bij én stellen we ook de resultaten van onze eigen meetsystemen ter beschikking van de onderzoekers”, zegt hij. “Het is belangrijk om tot wetenschappelijke inzichten te komen. “Het kan tot nieuwe inzichten leiden waaruit wij nieuwe acties en initiatieven kunnen opstarten. We hebben hierin een verantwoordelijkheid als bedrijf die we niet uit de weg gaan.”

Voorafgaand aan he onderzoek worden twee algemene informatievergaderingen georganiseerd in Jeugd- en Cultuurcentrum Gravenhof in Hoboken: op dinsdag 25 oktober om 20u en op woensdag 26 oktober om 19u. Meer informatie is terug te vinden op de website van de provincie Antwerpen

www.provincieantwerpen.be