Nieuws Mechelen OVAM laat site voormalige fabriek De Nayer in Willebroek saneren

OVAM laat site voormalige fabriek De Nayer in Willebroek saneren

OVAM laat site voormalige fabriek De Nayer in Willebroek saneren

Op de site van de voormalige fabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat op het terrein recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld bijkomend onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het tussentijds rapport van het site-onderzoek tonen aan dat de verontreiniging met PFAS in de toplaag verspreid aanwezig is over de ganse woonwijk, zonder dat een specifieke bron aangeduid kan worden. OVAM heeft nu beslist om de volledige woonzone te saneren om zo de gezondheidsrisico’s op lange termijn weg te nemen.

Omdat de site van de voormalige papierfabriek nog in ontwikkeling is en de gemeten verhoogde concentraties PFAS verspreid over het volledige terrein zijn vastgesteld, werd op basis van het tussentijds verslag van het siteonderzoek beslist om de volledige woonzone te saneren. Concreet wordt de verontreinigde toplaag ontgraven en vervangen met propere grond. Het gaat hier om de zones met particuliere bewoning. Ook de openbare ruimte met een hoger blootstellingsrisico (bv. speelpleinen) komen hierbij in aanmerking.

“Omdat het hier gaat om een verontreiniging afkomstig van vroegere activiteiten, neemt de OVAM in dit project ambtshalve de kosten van dit omvangrijk bodemsaneringsproject op zich”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM. “En ook omdat de site nog in ontwikkeling is, zien we hier een opportuniteit om versneld te werk te gaan.”

De OVAM start nu met de voorbereiding van deze sanering en werkt samen met de betrokken deskundigen een tijdslijn uit. Gezien de omvang wordt per deelzone gewerkt. Ook de ontwikkelaars, die momenteel in de wijk projecten laten uitvoeren door aannemers, worden betrokken bij de aanpak. De eerste werken moeten al starten begin 2022 en zullen ongeveer 6 maanden duren.

Karl Vrancken, opdrachthouder namens de Vlaamse regering voor de aanpak van de PFAS-verontreiniging, zegt: “Ik ben erg tevreden met de voorgestelde aanpak, omdat hij rekening houdt met de noden van de bewoners, de ernst van de verontreiniging én de speciale situatie van deze fabriekssite. Het gaat om een zone waar mensen net een huis gebouwd hebben of waar ze binnenkort komen wonen. De zone is een grote bouwwerf, wat tegelijk een kans biedt om de verontreiniging nu grondig aan te pakken.”

“Eindelijk goed nieuws voor onze bewoners op de oude fabriekssite. Ik ben een bijzonder tevreden burgemeester. Enerzijds tevreden met de kordate aanpak en alle reeds geleverde inspanningen. Anderzijds heel tevreden met de beslissing om deze woonsite prioritair van een sanering te voorzien. De bewoners kunnen nu eindelijk gerustgesteld worden voor een mooie toekomst in een gezonde leefomgeving”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.