Rioolbeheer small

Pidpa start uniek proefproject in Bonheiden

BONHEIDEN - Ondanks alle inspanningen bestaan er in Vlaanderen plaatsen waar nog geen rioleringsnet is aangelegd of waar de aanleg van rioleringen niet mogelijk is. Zo belandt vervuild water in de natuur. In de zoektocht naar een duurzame oplossing startte Pidpa een proefproject op in Bonheiden, samen met Liquisens en Biologeco.

“Als integraal waterbedrijf doet Pidpa al het nodige om de waterbronnen te beschermen tegen vervuiling”

, aldus Mieke Van den Brande, schepen van Milieu in de gemeente Bonheiden en voorzitter van Pidpa. “Zo zorgen wij ervoor dat ook de toekomstige generaties kunnen blijven genieten van zuiver water.”

“Door het periodiek toevoegen van geactiveerde micro-organismen in de afvoer van woningen en in lokale grachten, willen wij de werking van de septische putten verbeteren, met minder geurhinder en minder vorming van slib tot gevolg”, aldus Steven De Schrijver van Liquisens. “Op basis van de eerste analyses stellen we nu al een merkbare verbetering vast van de waterkwaliteit. Een geweldig resultaat. De volgende maanden herhalen wij dit procedé nog driemaal en hopen zo de werking nog verder te kunnen optimaliseren.”

“Dit project toont aan dat een samenwerking tussen specialisten kan leiden tot mooie en innovatieve oplossingen waarbij duurzaamheid centraal staat”, aldus nog Mieke Van den Brande.

Liquisens bouwt oplossingen rond watergebruik die de resultaten van klassieke labo-analyses en real-time kwaliteitsdata combineren in één lerend AI-systeem. Het Engelse bedrijf, Biologeco, ontwikkelt natuurlijke oplossingen die het milieu ondersteunen en helpen, onder meer op het vlak van saneringsprojecten.