Project Cash & Fresh-site PFAS Foto: RR

Projectontwikkeling op site van voormalige Cash & Fresh-supermarkt loopt vertraging op door PFAS in bodem

Tijdens bodem- en stabiliteitsonderzoeken op de site van de voormalige Cash & Fresh-supermarkt, vlak bij de watertoren in Willebroek, werden sporen van PFAS-verontreiniging vastgesteld. Er zijn volgens de projectontwikkelaar Camino Group geen normen overschreden, maar toch lopen zijn plannen om er appartementen te realiseren alweer vertraging op. Eerder werd ook al asbest gevonden in de ondergrond.

De PFAS-verontreiniging op de site is opnieuw een streep door de rekening van projectontwikkelaar Camino Group. De gronden, met toen nog een supermarkt erop, werden in 2010 eigendom van de gemeente Willebroek. Oorspronkelijk was het idee om er een seniorencomplex te bouwen. Dat plan werd evenwel afgevoerd. In 2013 werden ook de gebouwen afgebroken om leegstand en verwaarlozing te voorkomen. Er ontstond een grote groene openbare ruimte. Iets wat de buurtbewoners best beviel. Ze waren vragende partij om de site zo te houden.

Geen normen overschreden

Maar de gemeente Willebroek had andere plannen met het terrein. In een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werden de gronden voorzien voor projectontwikkeling. Camino Group kocht de site van de gemeente Willebroek voor een bedrag 815.000 euro. Maar bij de eerste spade die Camino Group er bij wijze van spreken in de grond stak, werd al meteen asbestvervuiling vastgesteld.

De gemeente Willebroek trok 100.000 euro uit om bij te dragen tot de sanering ervan. Op die manier wou men vermijden dat de projectontwikkelaar zou afhaken. Maar er werden nu dus ook sporen van PFAS-vervuiling gevonden. Volgens Camino Group zijn er geen normen overschreden, noch in de grond zelf noch in het grondwater. Waar de PFAS vandaan komt, is nog onduidelijk, maar er wordt vermoed dat het om luchtverontreiniging gaat.

Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen alweer voor een vertraging van het project. Er was namelijk tot voor kort nog geen duidelijk wettelijk kader voor de behandeling van gronden die met PFAS vervuild zijn. Dat kwam er onlangs wel en dus kan Camino Group aan de slag.

De projectontwikkelaar wil alles echter grondig aanpakken en dat vraagt meer voorbereidingstijd. Dat betekent dat het bedrijf ook geen nieuwe timing op de werken kan plakken. Camino Group heeft wel nog steeds de bedoeling om de voorziene bouw van 92 appartementen met een ondergrondse parking op de site uit te voeren. Het is het uitgraven van de ondergrondse parking dat nu voor de grootste uitdaging zorgt.