Sint-Maarten neemt cathlab in gebruik

team cathlabAZ Sint-Maarten heeft op campus Rooienberg in Duffel een nieuw cathlab geopend. Patiënten met zowel acute als chronische hartklachten kunnen hier worden geholpen met een katheterisatie en aanvullende ingrepen, zoals het openmaken van een vernauwing in de kransslagader en het plaatsen van een stent. Dankzij het cathlab kan het ziekenhuis deze patiënten nu snel in eigen huis behandelen en opvolgen. De uitbating gebeurt in samenwerking met het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, dat beschikt over een zorgprogramma cardiologie met cardiochirurgie.

Patiënten met een acuut of dreigend acuut hartinfarct hebben bij tijdige opname in een hartcentrum waar men hartkatheterisatie kan uitvoeren veel betere overlevingskansen. Dr. Erwin Raymenants, diensthoofd cardiologie AZ Sint-Maarten: "In ons cathlab in Duffel kunnen wij hen nu snel ter plaatse helpen. Dit doen we door middel van diagnostische katheterisaties, waarbij we vernauwingen in de kransslagaders met contraststof en röntgenstralen in beeld brengen. En indien nodig kunnen we onmiddellijk andere coronaire ingrepen uitvoeren, waarbij we een vernauwing in de kransslagader openmaken met behulp van een ballon of via het plaatsen van een stent. Ook patiënten met chronische hartklachten kunnen hiervoor in ons cathlab terecht."

Voorheen voerde het team van drie gespecialiseerde interventiecardiologen deze ingrepen uit in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. In de nieuwe situatie hoeven patiënten uit de regio Mechelen-Duffel meestal niet meer te worden overgebracht naar Bonheiden. In uitzonderlijke gevallen zal dat wel nog moeten,  bijvoorbeeld voor een openhartoperatie. Voor deze en andere specifieke invasieve ingrepen blijft er een nauwe samenwerking met en doorverwijzing naar het Imeldaziekenhuis.

In januari werd de associatie AZ Sint-Maarten - Imeldaziekenhuis voor het zorgprogramma cardiologie definitief erkend door de Vlaamse overheid. Dankzij de samenwerking is een volledig cardiaal zorgaanbod verzekerd. Dr. Luc Janssens, diensthoofd cardiologie Imeldaziekenhuis: "Dit project is onder andere mogelijk gemaakt door de jarenlange uitstekende samenwerking tussen de teams cardiologie van onze beide ziekenhuizen. Onze samenwerking wordt nu nog versterkt door blijvend intensief overleg, afstemming van procedures en wederzijdse opbouw van specifieke expertises. Op deze manier kunnen we tegelijk een gespecialiseerde én toegankelijke zorg ter beschikking stellen van een brede regio."