aragonbrug

Smart Cities investeren veel in slimme verlichting

Schréder, marktleider op het gebied van publieke en professionele verlichting met vestiging in Bornem, is één van de partners van Smart City Institute. Deze academische instelling gewijd aan de thematiek van de duurzame en slimme steden heeft een balans opgemaakt van de slimme steden in ons land.  “Bij Schréder zijn we altijd een grote voorstander van initiatieven die het delen van onderzoek, kennis en ervaring stimuleren, wat leidt tot professionele en kwalitatieve lichtinstallaties”, zegt Nicolas Keutgen, chief innovation officer van de Schréder Group. Dit onderzoek is een internationale primeur en werd voorgesteld naar aanleiding van het Salon des Mandataires in Marche-en-Famenne.

De studie toont aan dat Belgische gemeenten een slimme stad vooral als een technologische uitdaging ervaren. 80 % van de slimme stadsprojecten wordt aangestuurd door lokale besturen, gevolgd door de privésector (10 %), burgerinitiatieven (5 %) en de onderzoekswereld (4 %). Wanneer gemeenten de ambitie koesteren om een slimme stad te worden, doen ze dat voor 28 % via de creatie van een slimme omgeving. Het gaat dan specifiek om slimme verlichting, energie-efficiëntie, minder vervuiling, enzovoort. Daar speelt Schréder met zijn expertise sterk op in.

“We willen oplossingen creëren waarmee steden hun milieudoelstellingen kunnen bereiken, diensten kunnen vergemakkelijken en de kwaliteit van leven voor haar burgers kunnen verbeteren. Om dit te doen, moeten we relaties binnen de private, publieke en academische sector over de hele wereld blijven opbouwen”, zegt Nicolas Keutgen. De lokale overheden zetten verder ook in op een slimme overheid (22 %), slim leven (17 %) en slimme mobiliteit (12 %).

Voor de wetenschappelijke studie werden 589 Belgische steden en gemeenten bevraagd. Het Smart City Institute streeft ernaar onderzoek, opleiding, innovatie en ondernemerschap op het terrein van de slimme stad aan te moedigen. Naast Schréder zijn ook Accenture, Belfius, Proximus en het Waalse gewest partners van het instituut.